Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Varning för vägkorsning


Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.