Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Hur ska man köra miljövänligt? Nedan följer instruktioner om hur det går till och varför, enligt trafikverkets riktlinjer.
 1. Kör med framförhållning – undvik stopp


 2. Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller en jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt. Här följer några tips:


  • Håll avståndet till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö.

  • Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar, så kanske du kan slippa stanna.

  • Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats, så att du om möjligt kan undvika att stanna.

  • Utnyttja flera körfält för att hålla en jämn fart, men undvik slalomkörning.

  • Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna.

  • Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler.


  Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp, utan välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan. 3. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt


 4. Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Växla från tvåan till fyran eller från trean till femman. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i, desto mindre bränsle drar bilen.

  Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel.

  Det är dock viktigt att inte överskrida 3 000 varv per minut, och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider. 5. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna


 6. Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare. Sänk hastigheten och spara bränsle:


  • Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent.

  • Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.


  Du förlorar relativt lite tid på att köra långsammare. En resa på 10 mil i 110 km/tim tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg.

  En lägre hastighet ger inte bara en bättre bränsleekonomi, utan också mindre slitage av däck och lägre buller. 7. Motorbromsa


 8. Att bromsa är alltid slöseri med energi. Poängen med att motorbromsa är att du kan stänga av bränsletillförseln helt medan du sänker farten. Att bromsa mindre med foten sparar bränsle, men använd också fotbromsen då och då – den behöver motioneras för att hållas i trim. Du kan göra en hastig inbromsning för att motionera bromsarna, men se till att du inte stör andra trafikanter eller riskerar säkerheten. Ett lätt tryck på bromsen innan du parkerar bilen är också ett sätt att hålla bromsarna vid liv.


  Om du släpper gasen helt när motorvarvtalet ligger över 1 500–1 600 varv per minut tillförs inte längre något bränsle alls till motorn. När varvtalet sedan sjunkit till 1 200–1 300 varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når 1 200–1 300 varv för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa.


  När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan lätt få en känsla av att det plötsligt börjar gå väldigt långsamt. Titta på hastighetsmätaren så att du ser vilken hastighet du verkligen har. 9. Kör inte på tomgång


 10. Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Därför ska du undvika tomgång så mycket som möjligt, speciellt när bilen är kall. Behöver du skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Backa in bilen när den är varm så att du kan köra ut framåt när den är kall. Det minskar bränsleförbrukningen.


  När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som avgassystemet släpper ut.


  Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barnen är känsligare, och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna. 11. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut


 12. Undvik att accelerera i uppförsbacke och försök i stället att utnyttja farten från föregående nedförsbacke. I nedförsbacke kan du släppa gasen om backen är tillräckligt brant. Kom då ihåg att släppa gasen helt för att bränsleförbrukningen ska gå ner till noll.


  Om det kommer en uppförsbacke efter en nerförsbacke kan du utnyttja den högre hastigheten från nerförsbacken, genom att ligga på en hög växel i uppförsbacken. Det spar bränsle. Accelerera inte i uppförsbacken utan håll ett jämnt pedaltryck så spar du mest. 13. Använd motorvärmare


 14. Varje gång du kallstartar bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen. Med motorvärmare kan du spara upp till 1 dl bränsle varje gång du kör. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med 50–80 procent om du har använt motorvärmare.


  Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning. 15. Serva bilen regelbundet


 16. Om du fyller däcket 10–15 procent över det rekommenderade däcktrycket minskar rullmotståndet utan att du äventyrar trafiksäkerheten. Rätt däcktryck (se bilens instruktionsbok) kan minska bränsleförbrukningen med 3–5 procent. Dessutom håller däcken betydligt längre och bilens köregenskaper blir bättre. Om du däremot bara har 70 procents tryck i däcken kan däcken slitas ut dubbelt så fort. För lågt däcktryck innebär också att trafiksäkerheten försämras.


  Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5–10 procent. Håll motorn ren, eftersom salt- och smutsavlagringar kan orsaka överslag i tändsystemet. Ett överslag i tändsystemet kan bland annat förstöra katalysatorn.


  Serva bilen enligt instruktionsboken och byt oljor och filter. Ett gammalt igentäppt filter kan göra att bilen drar onödigt mycket bränsle. Kör du mycket på grusvägar kan du behöva byta luftfiltret oftare än annars. 17. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd


 18. Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd och bilen rullar trögare. En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än 1 dl per mil. Ju tyngre bilen är, desto mer bränsle drar den. Det kan därför vara en bra idé att plocka ur onödiga saker ur bagageutrymmet.