Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Varning för annan fara


Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.