Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Varningslinje och heldragen linje


Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.