Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Mittlinje och varningslinje


Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.