Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Linje för fordon i linjetrafik med flera


Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.