Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Förbud mot att stanna och parkera


Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.