Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
S+vågrätt streck


Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.