Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens


Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.