Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Vägars fortsättning i korsning


Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.