Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering


Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under eller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § trafikförordningen (1998:1276). Den används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, E20, områdesmärke, eller E22, busshållplats. På tavlan avbildas något av dessa märken i miniatyr. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse. Bottenfärgen på tavlan är densamma som bottenfärgen på det märke som avbildas på tavlan enligt vad som anges i 29 §.