Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Parkeringsskiva


Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.