Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Flervägsväjning


Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.