Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Flervägsstopp


Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.