Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Avgift


Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där skall iakttas. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.