Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.