Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Påbjuden gång- och cykelbana


Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.