Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Väganslutning med separat körfält


Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.