Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Lokal slinga


Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.