Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Radiostation för vägtrafikinformation


Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.