Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Utrymningsväg


Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.