Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Tunnel


Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.