Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Gångfartsområde


Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.