Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Enkelriktad trafik


Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.