Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Stopp


Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.