Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Särskild varningsanordning


Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.