Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Markeringspil


Anordning Närmare föreskrifter Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.