Gratis teoriprov för alla körkortsbehörigheter!
Kör fram


Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.